OFERTA

suszarnie taśmowe do biomasy

suszarnie taśmowe do osadów ściekowych lub pofermentacyjnych

suszarnie taśmowe do zbóż

suszarnie taśmowe dla przemysłu spożywczego

systemy ponownego wykorzystania ciepła