REALIZACJE

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i podwykonawczej wykonanego zbiornika buforowanego na zrębkę wraz z transportem na przenośnik zgarniakowy

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- wykonanie kompletu protokołów oraz opracowanie dokumentacji technicznej przy wykonaniu sterownika do wygarniacza typu SASCH Me 510 DV-F/30-600/10 Meter firmy IPM.

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- wykonanie pełnej dokumentacji technicznej do transportu pneumatycznego zrębki okleinowej

GZRM sp. z o.o.

- wykonanie projektu układu sterowania i zasilania linii technologicznej produkcji brykietu oraz kompletne opracowanie dokumentacji podwykonawczej

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- opracowanie dokumentacji wykonawczej i podwykonawczej dotyczącej montażu i uruchomienia przesiewacza pelletu wraz z instalacją odpylania na wydziale produkcyjnym

S.C. Barlinek Romania S.A.

- wykonanie modyfikacji projektu budowlano-wykonawczego instalacji odwirowywania i recyrkulacji dla zakładu S.C. Barlinek Romania S.A. Onesti

- projekt zgodny z założeniami w rozumieniu Prawa Budowlanego, uzgodnienia p-poż i BHP /obliczenia wytrzymałościowe, rysunki fundamentów, konstrukcji wsporczych, obliczenia instalacyjne wyciągów, energii elektrycznej/

GZRM sp. z o.o.

- projekt technologiczny i wykonawczy instalacji do produkcji granulatu

- dokumentacja techniczna oraz dostarczenie oprogramowania automatyki Instalacji

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- wykonanie pełnej dokumentacji technicznej do przenośników zgrzebłowych na wydziale Pellet 1