REALIZACJE

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

Modernizacja linii Pellet 3 w Zakładach Barlinek Inwestycje

- dostawa i montaż magnesów do wychwytywania elementów ferromagnetycznych, czujnika wilgotności trociny, reduktorów

- wykonanie prac związanych z przełożeniem na mały silos przenośnika kubełkowego

- przerobienie przenośników ślimakowych

- dostosowanie instalacji sterującej dla przenośników ślimakowych i kubełkowych

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- Wykonanie zbiornika buforowego na zrębkę, wraz z transportem na przenośnik zgarniakowy

- wykonanie sterowania dozowania na istniejący przenośnik zgarniakowy z 2 prędkościami wygarniania oraz zabezpieczanie przed przesypywaniem się

- opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i podwykonawczej wykonanego zakresu robót

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- wykonanie sterownika do wygarniacza typu SASCH Me 510 DV-F/30-600/10 Meter firmy IPM. Do zastosowania w silosie mokrych trocin i zmielonych zrębek przy produkcji pelletu.

- w zakres zlecenia wchodziło: zakup, dostawa, instalacja, protokoły, dokumentacja techniczna, odbiór sterowania wygarniacza do silosu o śr. 10 m.

GZRM sp. z o.o.

- wykonanie i dostawa instalacji zasilania i sterowania oraz instalacji suchej pary, sprężonego powietrza oraz instalację wody przemysłowej

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- transport pneumatyczny zrębki okleinowej – wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów oraz dokumentacji technicznej

GZRM sp. z o.o.

- wykonanie okablowania i podłączenia zaspołów suszarni STELA w Zakładzie Barlinek Invest

GZRM sp. z o.o.

- wykonanie i dostawa instalacji zasilania i sterowania linii technologicznej produkcji brykietu oraz prace uruchomienia i nadzoru

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- dostawa i nadzór nad montażem i uruchomienie przesiewacza pelletu wraz z instalacją odpylania na wydziale produkcyjnym pelletu w Winnicy na Ukrainie

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- przystosowanie i uruchomienie systemu odpylania i transportu odpadów filtra FNP10, FN-3, FNP 7

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- dostawa, montaż i uruchomienie przesiewacza pelletu wraz z instalacja odpylania na wydziale produkcyjnym

GZRM sp. z o.o.

- projekt, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do produkcji granulatu

- urządzenia do granulacji surowca, zasilanie i sterowanie

- instalacja wytwarzania i podawania suchej pary

- instalacja uzdatniania i podtrzymywania ciśnienia wody

- instalacja sprężonego powietrza wraz z osuszaczem

Barlinek Inwestycje sp. z o.o.

- wykonanie przenośników zgrzebłowych na wydziale Pellet 1 i Pellet 2 w Barlinku – dostawa, montaż, uruchomienie, dokumentacja techniczna/

GZRM sp. z o.o.

- wykonanie sterownika do filtra FN-4K i FN-6K